• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Kolejna dotacja dla gminy Kutno i granty sołeckie przyznane

44444

22 lipca 2022 w Krośniewicach odbyło się spotkanie w ramach cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem" organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, w trakcie spotkania omawiane były sposoby pozyskiwania grantów, możliwości i kierunki rozwoju regionu oraz aktualne konkursy unijne i realizowane programy.

W trakcie Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska odebrała z rąk  Roberta Baryły - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego i Senatora RP Przemysława Błaszczyka czek na zadanie z zakresu infrastruktury sportowej dotyczące budowy boiska przy Szkole Podstawowej we Wroczynach. Dotacja przekazana na wykonanie zadanie to 100 00,00 zł

Rozdano również granty sołeckie na zadania inwestycyjne, które trafiły do sołtysów z gminy Kutno.

Łączną kwota dotacji to 36 000,00 zł (po 12 000,00 zł na każde sołectwo).

W sołectwach zaplanowane do realizacji zostały następujące projekty:

1.Byszew (sołtys Wiesława Kowalska)– zakup kosiarki samojezdnej do koszenia boiska sportowego we wsi Byszew.

2.Wysoka Wielka (sołtys Karolina Zajączkowska)– instalacja siłowni zewnętrznej.

3.Strzegocin (sołtys Katarzyna Wiwała)– zielone centrum rodzinne z torem nauki jazdy dla rowerzystów i rolkarzy.

Projekty powstały z inicjatywy i przy dużym udziale sołtysów oraz mieszkańców w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w programie „Sołectwo na plus".

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30