• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

20220114-114853ogrzewanie

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepłai spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

 • I.Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

 • II.Jak można złożyć deklarację

 • Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej-> złóż deklarację->wypełnij ją i wyślij. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód.
 • W formie papierowej wypełniając deklaracje, które dostępne są w Urzędzie Gminy Kutnow pokojunr 2, oraz pobierając ze strony internetowej.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf)

Wypełniony dokument można wysłać listemlub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

 • Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
 • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyćw terminie 14 dni.

III.Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw.

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB:www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Poniżej wzory deklaracji do pobrania.

20220114-115048deklaracja-a-ogrzewanie-budynki-i-lokale-mieszkalne
1 mb
20220114-115105deklaracja-b---budynki-i-lokale-niemieszkalne
259 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30