• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja o naborze wniosków

swinki

Od dnia 2 lipca 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiony zostaje mechanizm „Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów świń".

O pomoc finansową w ramach przedmiotowego mechanizmu może ubiegać się producent świń, będący producentem rolnym (w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów), który w dniu 1 kwietnia 2022 r. prowadził gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie.

Pomocą zostaną objęte jedynie świnie urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., oznakowane i zgłoszone do 15.07.2022 r. do systemu IRZ ARiMR, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest realizacja przez producenta świń w gospodarstwie co najmniej jednego z działań „prośrodowiskowych".

Wysokość pomocy wynosi 80 zł za każdą świnię urodzoną w gospodarstwie lecz nie więcej niż 160 000 zł.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać w okresie od dnia 04.07.2022 r. do dnia 15.07.2022 r. (decyduje data wpływu wniosku do biura powiatowego ARiMR).

Wniosek należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR. Formularze dostępne są również w biurach powiatowych.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej ARiMR.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30