• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja na temat dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Kutno

jodek

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Gminy Kutno trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.

Przekazanie tabletek z jodkiem potasu do samorządów terytorialnych to działanie prewencyjne, ponieważ w obecnej chwili nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

Urząd Gminy Kutno, w sytuacji awaryjnej po otrzymaniu polecenia od Wojewody Łódzkiego, dostarczy tabletki ze stabilnym jodkiem potasu do gminnych punktów dystrybucji, które są utworzone w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

Lista punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy Kutno:

1.Ochotnicza Straż Pożarna w Gołębiewku Nowym, Gołębiewek Nowy 1, 99-300 Kutno,
2.Ochotnicza Straż Pożarna w Komadzynie, Komadzyn 43, 99-300 Kutno
3.Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynku, Leszczynek 9, 99-300 Kutno,
4.Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegocinie, Strzegocin 30, 99-300 Kutno,
5.Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbiu, Wierzbie 45A, 99-300 Kutno,
6.Ochotnicza Straż Pożarna we Wroczynach, Wroczyny 60A, 99-300 Kutno,
7.Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Wielkiej, Wysoka wielka 21, 99-300 Kutno


Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

Nie ma rejonizacji. W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, jodek potasu będzie wydawany wszystkim pełnoletnim osobom, które się zgłoszą do punktu. Każda osoba dorosła zgłaszająca się do punktu wydawania tabelek jodku potasu będzie mogła pobrać tabletki dla dzieci, rodziny czy sąsiada. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Poniżej publikujemy ulotkę, która zawiera najistotniejsze informacje i została opracowana przez MSWiA w konsultacji z Ministerstwem Zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym, Polską Agencją Atomistyki i specjalistami z dziedziny endokrynologii.

Miejsca_wydawania_tabletek_jodku_potasu_w_141020221
196 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30