• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja dla Mieszkańców gminy Kutno dot. odbioru bioodpadów

smieci

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że na wniosek Wójt Gminy Kutno - Pani Justyny Jasińskiej na sesji w dniu 20 października 2022 r. Rada Gminy Kutno podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Kutno dotyczącej zmiany odbioru frakcji bioodpady.

Od dnia 01.01.2023 roku odpady będziemy odbierać:

I. Z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością:

- bioodpady – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie w ilości jeden pojemnik plus dwa worki, w tym trzy odbiory bioodpadów w ciągu danego roku bez limitu ilości worków,

- odpady metali, odpady tworzyw sztucznych – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,

- szkło, opakowania ze szkła – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,

- odpady z papieru, tektury, opakowania z tektury – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,

- niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

II. Z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej odpady odbierane będą częstotliwością:

- bioodpady w terminie od miesiąca kwietnia do miesiąca października nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,

- odpady metali, odpady tworzyw sztucznych – nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie,

- szkło, opakowania ze szkła – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,

- odpady z papieru, tektury, opakowania z tektury – nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,

- niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości, który nie kompostuje bioodpadów w przydomowym kompostowniku może dostarczyć każdą ilość bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127.

Właściciele nieruchomości, którzy nie kompostują bioodpadów i nie posiadają pojemnika na bioodpady proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Kutno osobiście(pokój nr 2) lub telefonicznie nr 24 384 89 04 w celu zamówienia pojemnika.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30