• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja dot. przepustów pod zjazdami

20220216-090423komunikat

Gmina Kutno mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych, w związku z powtarzającymi się w ostatnich latach dużymi i intensywnymi opadami deszczu informuje, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1376 ze zm.) utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Przepusty pod zjazdami zapewniają drożność i prawidłowy przepływ wody w rowie odwadniającym drogę. Właściwe odwodnienie drogi wpływa na jej stateczność i trwałość.
Uchylenie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości i przepustów pod zjazdami zgodnie z art. 102 ustawy z dnia20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.) stanowi wykroczenie.

Wizje lokalne przeprowadzone w terenie wykazały, że najczęstszą przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji lub nieruchomości. W związku z powyższym przypominamy o obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny przepływ wody.


Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30