• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Gmina Kutno pozyskała prawie 900 000 zł na realizację ważnego projektu

opiek_20220726-101209_1

Informujemy, że Gmina Kutno wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kutnie przystępuje do realizacji projektu pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno".

Całkowita wartość projektu to prawie 1 mln zł ( 995 256, 25 zł), a dofinansowanie wynosi 895 730,62 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Kutno o 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn) potrzebujących wsparcia w życiu codziennym oraz wsparcie opiekunów faktycznych tych osób (28 kobiet i 7 mężczyzn).

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia, realizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych w miejscu zamieszkania ww. osób, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego, zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wsparcie psychologiczne w okresie realizacji projektu, tj. 01.07.2022 r. - 31.08.2023 r.

Uczestnikiem projektu mogą być osoby które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze Gminy Kutno będące jednocześnie:

 • osobami potrzebującymi wsparcia opiekuńczego w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby pełnoletnie opiekujące się ww osobami (niebędące opiekunami zawodowymi i niepobierające z tego tytułu wynagrodzenia).

Osoby zainteresowane usługami opiekuńczymi proszone są o kontakt osobisty z Biurem Projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Witosa 1 lub pod numerem telefonu: (24) 355 70 22, (24) 355 70 37, (24) 355 70 36.

Regulamin projektu, formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej https://bip.gops.gminakutno.pl.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30