• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Gmina Kutno ma nową Strategię Rozwoju do 2030 roku

fotka

 Mam przyjemność poinformować Państwa,

że w dniu 30 czerwca 2022 roku Radni Rady Gminy Kutno podjęli Uchwałę Nr L/339/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 – 2030. Za przyjęciem tego strategicznego dokumentu dla Gminy głosowało 13 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym.

Strategię Rozwoju Gminy Kutno opracowała firma CentroPolis S.A. z Torunia, a przebieg prac nad jej opracowaniem przedstawiła obecna na sesji Rady Gminy Kutno przedstawicielka firmy Natalia Kurdubska - Gajdamowicz.

Przyjęty dokument Strategii jest wynikiem przeprowadzenia wielu badań, analiz i konsultacji społecznych. W Strategii zdiagnozowano najważniejsze potrzeby rozwojowe Gminy Kutno ważne dla mieszkańców. Zgodnie z nakreśloną w Strategii misją, Gmina Kutno ma być: dynamicznie rozwijającą się, z poszanowaniem każdego członka społeczności lokalnej, ceniącą dziedzictwo materialne, kulturowe i przyrodnicze, wzmacniającą więzy międzyludzkie, dbającą o zasoby naturalne wspólnotą samorządową.

Realizacji zaś wizji gminy w 2030 roku służyć mają trzy cele strategiczne w obszarach: infrastruktury publicznej, społeczności lokalnej i ochrony zasobów przyrodniczych. Gmina Kutno ma być miejscem rozwoju gospodarczego sektora rolniczego i pozarolniczego, a jakość życia mieszkańców znacząco wzrośnie, dzięki dobrze funkcjonującej infrastrukturze publicznej. Ponadto mieszkańcy gminy posiadać będą silne poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty poprzez m.in. dobrze działające i wspierane przez samorząd gminny: sołectwa, organizacje i stowarzyszenia. Wzrośnie także jakość kształcenia w szkołach i jeszcze bogatsza będzie oferta Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. Wzrośnie także świadomość ekologiczna wśród mieszkańców i zrozumienie dla działań sprzyjających zachowaniu dobrego stanu środowiska naturalnego.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030, tego bardzo ważnego dokumentu i kluczowego dla rozwoju Gminy Kutno. Dziękuję również radnym Rady Gminy Kutno za przyjęcie Strategii i mam nadzieję, że będziemy ją wspólnie realizować dla dobra mieszkańców naszej gminy.

                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Kutno

                                                                                                                                                                                                                             Justyna Jasińska

Strategię można pobrać ze strony:

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30