• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Gmina Kutno liderem rozwoju w Powiecie Kutnowskim

nowe-zdj

Gmina Kutno znalazła się w czołówce Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, zajmując w 2022 roku 1 miejsce wśród gmin wiejskich powiatu kutnowskiego oraz znajdując się na 38 miejscu w Województwie Łódzkim na 174 gminy.

Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów. Ocenie poddane są czynniki takie jak m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, czy przyrost naturalny.

To wielki sukces, że nasza praca została dostrzeżona. Jesteśmy w trakcie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 – 2030 i obrane przez nas kierunki rozwoju realizujemy poprzez: inwestycje w infrastrukturę drogową i kanalizacyjną poprawiającą bezpieczeństwo mieszkańców, edukujemy mieszkańców w zakresie właściwych postaw ekologicznych, dbamy o naszą tożsamość lokalną , historię i kulturę. Nasza społeczność lokalna również włącza się w rozwój Gminy Kutno ubiegając się o środki w ramach grantów sołeckich i inicjatywy lokalnej – mówi Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska.

Poniżej plik  z wynikami rankingu do pobrania

Ranking_gmin_wojewodztwa_lodzkiego_2022___WYNIKI
262 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30