• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Dzień Sołtysa 2023

dzien-soltysa-202_20230310-160059_1

Z okazji Dnia Sołtysa Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska składa Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu gminy Kutno serdeczne życzenia. 

Ten dzień jest także okazją do zaprezentowania sprawozdania z wyborów sołeckich, które odbyły się w tym roku w gminie Kutno.

W dniach od 5 stycznia do 15 lutego 2023 r.w gminie Kutno odbywały się zebrania wiejskie, na których w 31 sołectwach dokonano wyboru sołtysa i 5 osobowej rady sołeckiej.We wszystkich sołectwach wybory odbyły się zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Sołectwa. Zarządzeniem nr 182/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zwołała Zebrania Wiejskie w sołectwach Gminy Kutno na okoliczność wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich. W zebraniach tych uczestniczyła osobiście wraz z kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jolantą Mikołajczyk.Wybrano 31 sołtysów i 155 członków rady sołeckiej.

W 13 sołectwach nastąpiła zmiana sołtysa, stanowi to 42% .

1) W sołectwie Bielawki – P. Jan Starbała pełnił funkcję sołtysa przez 48 lat,

2) W sołectwie Woźniaków – P. Stefan Przygodzki pełnił funkcję sołtysa przez 33 lata,

3) W sołectwie Żurawieniec – P. Bernardyna Zamerska pełniła funkcję sołtysa przez 16 lat,

4) W sołectwie Gnojno – P. Paweł Bińkowski pełnił funkcję sołtysa przez 12 lat,

5) W sołectwie Malina – P. Elżbieta Maćkowiak pełniła funkcję sołtysa przez 12 lat,

6) W sołectwie Krzesin – P. Jadwiga Wasiak pełniła funkcję sołtysa przez 11 lat,

7) W sołectwie Sieraków – P. Agnieszka Kopeć pełniła funkcję sołtysa przez 8 lat;

8) W sołectwie Marianki – P. Wioletta Dolat pełniła funkcję sołtysa przez 8 lat,

9)W sołectwie Leszno – P. Sylwester Sawicki pełnił funkcję sołtysa przez 8 lat,

10) W sołectwie Sieciechów – P. Krzysztof Kowalski pełnił funkcję sołtysa przez 4 lata,

11)W sołectwie Florek – P. Robert Nowowiejski pełnił funkcję sołtysa przez 4 lata,

12) W sołectwie Gołębiew Nowy – P. Sylwester Wójkowski pełnił funkcję sołtysa przez 4 lata,

13) W sołectwie Stanisławów – P. Łukasz Kociak pełnił funkcję sołtysa przez 4 lata,

Serdecznie dziękujemy Państwu Sołtysom kończącym kadencję 2019 – 2023 za wieloletnią współpracę , za trud i poświęcenie w wypełnianiu licznych obowiązków oraz za zaangażowanie, które pozwoliło skutecznie realizować ważne dla mieszkańców sołectw projekty i zadania.

Na nową kadencję 2023 – 2027 wybrano 18 sołtysów, którzy pełnili funkcję sołtysa w poprzedniej kadencji, tj. w latach 2019 – 2023:

1)Pan Bartłomiej Sobiecki – sołtys sołectwa Boża Wola,

2)Pani Wiesława Kowalska – sołtys sołectwa Byszew,

3)Pani Małgorzata Andrzejczak – sołtys sołectwa Gołębiewek Nowy,

4)Pani Janina Mazur – sołtys sołectwa Gołębiewek Stary,

5)Pan Radosław Zawierucha – sołtys sołectwa Grabków,

6)Pan Mariusz Przybysz – sołtys sołectwa Julinki,

7)Pan Tomasz Kurzyński – sołtys sołectwa Kotliska,

8)Pani Agnieszka Misztal – sołtys sołectwa Komadzyn,

9)Pani Teresa Lewańska – sołtys sołectwa Leszczynek,

10)Pan Paweł Kujawski – sołtys sołectwa Nowa Wieś,

11) Pani Zofia Kacprzak – sołtys sołectwa Nagodów,

12) Pan Konrad Lasecki – sołtys sołectwa Podczachy,

13) Pani Janina Pigulska – sołtys sołectwa Piwki,

14) Pan Bogdan Wasiński – sołtys sołectwa Raciborów,

15) Pani Katarzyna Wiwała – sołtys sołectwa Strzegocin,

16) Pan Kazimierz Kwieciak – sołtys sołectwa Wierzbie,

17) Pani Barbara Czarnecka – sołtys sołectwa Wroczyny,

18) Pani Karolina Zajączkowska – sołtys sołectwa Wysoka Wielka.

oraz 13 sołtysów , którzy po raz pierwszy pełnią funkcję sołtysa w kadencji 2023 – 2027:

1)Pani Edyta Lewandowska – sołtys sołectwa Bielawki,

2)Pan Zbigniew Szymański – sołtys sołectwa Florek,

3)Pan Konrad Orzelski – sołtys sołectwa Gołębiew Nowy,

4)Pan Dariusz Barankiewicz – sołtys sołectwa Gnojno,

5)Pani Anna Arkita – sołtys sołectwa Krzesin,

6)Pani Danuta Królikowska – sołtys sołectwa Leszno,

7)Pani Iwona Augustynowicz – sołtys sołectwa Malina,

8)Pan Krzysztof Krzewicki – sołtys sołectwa Marianki,

9)Pani Teresa Michałowska – sołtys sołectwa Sieciechów,

10)Pani Karolina Przybysz – sołtys sołectwa Sieraków,

11) Pani Monika Bień – sołtys sołectwa Stanisławów,

12) Pan Grzegorz Trzeciak – sołtys sołectwa Woźniaków,

13) Pan Krzysztof Zamerski – sołtys sołectwa Żurawieniec

Nowym Sołtysom wybranym na czteroletnią kadencję 2023 – 2027, składamy życzenia wszelkiej pomyślności w wypełnianiu zaszczytnej funkcji sołtysa, życzymy sukcesów w życiu osobistym a także satysfakcji z podejmowanych wyzwań i osiągnięć na rzecz społeczności lokalnej.


Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30