Czy należy Pan/ Pani do organizacji działających na terenie swojego miejsca zamieszkania:

Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń:

Proszę zaznaczyć trzy kategorie inwestycji , wskazując najpotrzebniejsze do realizacji w gminie/Sołectwie

Jeśli tak to w jakim zakresie:

Jak ocenia Pan/Pani gminę Kutno pod względem?

W jakich wydarzeniach gminnych Pan/Pani uczestniczył/a, a jakie są najbardziej interesujące?

Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani informacje o działaniach Gminy Kutno?

Które z poniższych elementów w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Kutno powinny wg. Pana/Pani zostać poprawione:

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30