Zarządzenie nr 40/2020 Wójt Gminy Kutno z dnia 31 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 40/2020 Wójt Gminy Kutno z dnia 31 marca2020 roku

Zarządzenie Wójt Gminy Kutno w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kutno.