Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 16 marca 2020 roku.

Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 16 marca 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy Państwu Zarządzenie Wójta Gminy Kutno w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Kutno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS CoV-2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem.