Zakończenie przebudowy drogi w Wysokiej Dużej

tablica_10-1

Gmina Kutno zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wysoka Duża gmina Kutno" współfinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmował utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej o dł. 682,50 mb warstwą z betonu asfaltowego o gr. 4 cm oraz wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego znacznie poprawiła dostęp rolników do gruntów rolnych przylegających do drogi.

Całkowite koszty inwestycji to 305 122,88 zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków budżetu województwa łódzkiego to 177 907 zł.