• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

XLV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph."Młodzież Zapobiega Pożarom"

slajd

W dniu 6 kwietnia 2022 roku w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku odbyły się eliminacje miejsko-gminne do XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph."Młodzież Zapobiega Pożarom".

Turniej rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych tj. klas I-IV oraz V-VIII oraz z podziałem na szkoły znajdujące się w gminie Kutnie  i w mieście Kutno Do rywalizacji przystąpiło łącznie 31 uczniów.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:

1.dh Zdzisław Pęgowski Komendant Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Kutnie

2.dh Stanisław Majtczak Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Komadzynie

3.dh Mariusz Matusiak z-ca Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbiu

Nagrody wręczyła Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska oraz pan Andrzej Siuda Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Kutnie.

Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Wójt Gminy Kutno oraz Prezydenta Miasta Kutno.

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 26.04.2022 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, zostali zakwalifikowani zdobywcy I i II miejsc w grupach I i II ze szkół podstawowych.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wyniki turnieju:

Grupa wiekowa klasa I-IV, uczniowie ze szkół z terenu gminy Kutno:

I miejsce – Wojciech Lachowicz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie

II miejsce – Ksawery Przybysz Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie

III miejsce – Jakub Danielewicz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie

Grupa wiekowa klasa I-IV, uczniowie ze szkół z terenu miasta Kutno:

I miejsce – Anna Łucka Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie
II miejsce – Anna Gajdowicz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie
III miejsce – Jan Gajewicz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

Grupa wiekowa klasa V-VIII, uczniowie ze szkół z terenu gminy Kutno:

I miejsce – Krystian Sarnicki - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie

II miejsce – Igor Przybysz Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie

III miejsce - Maja Iżyńska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Byszewie

Grupa wiekowa klasa V-VIII, uczniowie ze szkół z terenu miasta Kutno:

I miejsce – Szymon Cegielski Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

II miejsce – Szymon Bartniak Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

III miejsce – Kacper Brożyna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

Gratulujemy zwycięzcom!

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30