Wsparcie dla Gminy Kutno z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Wsparcie dla Gminy Kutno z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Gmina Kutno otrzymała pomoc z Funduszu Inwestycji Samorządowych i dostęp do wielkiego rządowego wsparcia inwestycji w ramach Tarczy dla Samorządów. Na potrzeby inwestycji lokalnych i innych planowanych działań Gmina Kutno liczyć może łącznie na 795 836 zł. Pieniądze rekompensować mają straty , jakie samorząd poniósł z tytułu ubytku wpływów podatkowych związanych z epidemią Covid-19.