Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska gościem Radia Q

RADIO

Zapraszamy Państwa do wysłuchania wywiadu z Wójt Gminy Kutno Justyną Jasińską udzielonego na antenie Radia Q na temat otwartych konkursów ofert w ramach inicjatywy lokalnej i programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.