Ważna informacja Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

7d59c7b8-c867-4501-adec-73579738ec1d

Informacja dotycząca terminu i trybu składania wniosków o dopłaty obszarowe oraz wniosków na Działania PROW 2014-2020