W PUNKT Porady prawne w centrum nowoczesnej Europy

W PUNKTPorady prawne w centrum nowoczesnej Europy


Od 1 września mieszkańcy gminy Kutno od 1 września będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

W lipcu Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zawarła z Kancelarią DR FILIP ŚMIGIELSKI KANCELARIA ADWOKACKA porozumienie w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej pro bono dla mieszkańców gminy Kutno.

Umowa wykonawcza do porozumienia określa szczegółowe warunki udzielania porad pro bono.

Korzystać mogą osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

1. posiadają zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy Kutno, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wizyty u prawnika Kancelarii;

2. posiadają aktualnie ważną decyzję Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kutnie o przyznaniu jakiegokolwiek świadczenia pomocowego;

3. legitymują się rocznym zeznaniem podatkowym PIT za poprzedni rok, w którym wskazano miejsce zamieszkania na terenie gminy Kutno;

4. są pracownikami Urzędu Gminy Kutno, bądź pracownikami jednostek zależnych, po przedłożeniu oświadczenia o miejscu zatrudnienia.

W każdy czwartek w siedzibie Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku lub w innym wskazanym przez Kancelarię miejscu będzie można uzyskać nieodpłatną poradę prawną.

Warunkiem udzielenia porady jest uzgodnienie terminu wyłącznie poprzez Infolinię Kancelarii pod numerem telefonu +48 536 001 891.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje zastępstwa i reprezentacji w sprawach procesowych, administracyjnych i podatkowych.

Nasi mieszkańcy już mogą nieodpłatnie oglądać odcinki serialu poradnictwa prawnego„W Punkt - Porady Prawne w centrum nowoczesnej Europy".

Zapraszamy do obejrzenia filmów.