Uroczyste otwarcie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku

Uroczyste otwarcie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku
fot. Adam Olejniczak

W dniu 27 sierpnia 2020 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Zespołu dworsko- parkowego w Leszczynku, w którym znajduje się siedziba Centrum Kultury Gminy Kutno. Była to wielka chwila dla Gminy Kutno wieńcząca realizację projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez Wójt Gminy Kutno Justynę Jasińską, Przewodniczącą Rady Gminy Kutno Joannę Kajszczarek, Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji Urzędu Gminy w Kutnie Magdalenę Krupińską-Kotulską, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kutno, Lilianę Urbańczyk-Wójcikoraz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Henryk Chibowski. Pięknym elementem uroczystości było wypuszczenie gołębi pocztowych przeprowadzone przez Pana Jerzego Pyczka z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Kutnie. Następnie zgromadzeni goście uczestniczyli w koncercie zorganizowanym na terenie odrestaurowanego zespołu dworsko-parkowego. W części artystycznej wysłuchać można było utworów wykonywanych przez Sompolińską Orkiestrę Dętą wraz z występem tanecznym mażoretek oraz zespół ludowy Leszczynianki. Odbyła się również projekcja filmu „Dzieje dworu w Leszczynku". Recital chopinowski zaprezentował Michał Chojnacki, a wiersze poety Józefa Bohdana Zaleskiego deklamował Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołębiewie Piotr Czerbniak. Swoje przemówienie pełne wzruszających akcentów wygłosiła Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, która wręczyła pamiątkowe grawertony Marszałkowi Województwa Łódzkiego Grzegorzowi Schreiberowi, Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji Urzędu Gminy w Kutnie Magdalenie Krupińskiej-Kotulskiej oraz Prezesowi Dyrekcji Inwestycji w Kutnie Zbigniewowi Cebuli. Gratulacje złożyli między innymi Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber, senator RP Przemysław Błaszczyk i poseł na Sejm RP Tomasz Rzymkowski, Starosta Kutnowski Daniel Kowalik, Zastępca Prezydenta Kutna Zbigniew Wdowiak oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Bożena Gajewska. Ponadto w uroczystości wzięli udział radni, sołtysi, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich oraz liczni przedstawiciele mieszkańców, firm i instytucji współpracujących  z Gminą Kutno.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Łódź, Radio Victoria, Radio Q, Panorama Kutna i Eku24.

Wszystkich mieszkańców gminy Kutno zapraszamy do korzystania z oferty kulturalnej i artystycznej Centrum Kultury Gminy Kutno i Gminnej Biblioteki Publicznej. Życzymy wielu wartościowych  przeżyć i chwil pełnych pozytywnych emocji i wzruszeń w Leszczynku.

Fot. Adam Olejniczak