• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Umowa na przebudowę drogi podpisana

umowa

  W dniu 28 czerwca br. Wójt Gminy Kutno  Justyna Jasińska podpisała umowę z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Piotrem Adamczykiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzejem Górczyńskim  na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Boża Wola (dz. nr 18)".

Przyznane środki budżetu Województwa Łódzkiego – to kwota 94.720,00 zł

Planowany zakres robót obejmuje odcinek na długości 0,58 km i składa się na niego położenie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy tłuczniem.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30