Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki gminnej OSP KSRG w Komadzynie

Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki gminnej OSP KSRG w Komadzynie

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, w dniu dzisiejszym podpisała umowę z Prezydentem Miasta Kutno Zbigniewem Burzyńskim, na przyznanie dotacji celowej w wysokości 40 tys. zł, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komadzynie, będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Przy akcie podpisania obecny był Prezes OSP w Komadzynie Marian Serek.

W 2020 roku Gmina Kutno podjęła zobowiązanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Komadzyn z udziałem środków finansowych własnych, zabezpieczonych w budżecie Gminy Kutno na rok 2020, przy udziale środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz dotacji celowej z Urzędu Miasta Kutno.Zakup nowego samochodu z całą pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale również mieszkańców miasta, powiatu, a przede wszystkim uczestniczących w akcji druhów ochotników.

Informacja
Premia dla młodego rolnika