• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Budynek dawnej przychodni przy ul. Krośniewickiej wkrótce zyska nowe oblicze

krosniewicka

W dniu 20 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała z firmą : MEG – BUD Marcin Gibski umowę na realizację zadania pt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie"

Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład  w wysokości 85 % wartości inwestycji, 15 % stanowi wkład własny, a łączny koszt realizacji zadania to 1 740 000,00 zł,Wykonawcą zadania jest MEG – BUD Marcin Gibski  Krzesin 21 A, 99-300 Kutno. 
Termin realizacji to 13 miesięcy od daty podpisania umowy tj. lipiec - sierpień 2023
Ta inwestycja Gminy Kutno obejmuje przebudowę budynku biurowo – mieszkalnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią na gaz ziemny oraz remont garażu.  w ramach robót budowlanych przed wejściem głównym zostanie dobudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych, przebudowane zostaną schody i podest wejściowy, podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody boczne do części usługowej; skrzydło główne budynku zostanie przebudowane na potrzeby pomieszczeń biurowych, skrzydło wschodnie zachowa przeznaczenie użytkowo – biurowe. 
Ponadto wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymieniona będzie stolarka okienna i drzwiowa oraz obróbki blacharskie, instalacja elektryczna, instalacja c. o., montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej i odgromowej.
Nadzór budowlany nad realizacją obejmie Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30