• Wysoka Wielka z lotu ptaka
  Wysoka Wielka z lotu ptaka
 • Dwór w Głogowcu
  Dwór w Głogowcu
 • Zespół dworsko - parkowy w Leszczynku w nocnej odsłonie
  Zespół dworsko - parkowy w Leszczynku w nocnej odsłonie
 • Pałac w Malinie
  Pałac w Malinie
 • Szkoła w Byszewie
  Szkoła w Byszewie
 • Urząd Gminy Kutno - obchody Narodowego Święta Niepodległości
  Urząd Gminy Kutno - obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
  Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
 • Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Święto Edukacji Narodowej w Gminie Kutno

dzien-edukacji-news

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 19 października 2023 roku, Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, na podstawie § 19 ust.1 Regulaminu wynagradzania nauczycieli, przyznała dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych w Gminie Kutno nagrody. W tym roku wyróżnienie otrzymali następujący nauczyciele:
1. mgr Beacie Cieślak – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
2. mgr Beacie Jurkowskiej - Przybysz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
3. mgr Magdalenie Grabowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
4. mgr Przemysławowi Kubickiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława
St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
5. mgr Dorocie Gralak – nauczycielce wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
6. mgr Lilli Siedleckiej – nauczycielce wychowania wczesnoszkolnego, muzyki, plastyki i rewalidacji w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach,
7. mgr Annie Michalak – nauczycielce języka polskiego w Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
8. mgr Beacie Mazur – nauczycielce biologii, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa, w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie,
9. mgr Ewelinie Piłacik – nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, opiekunce świetlicy, doradcy zawodowemu w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Strzegocinie,
10. mgr Magdalenie Kaczmarek – nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
11. mgr Małgorzacie Russek – nauczycielce matematyki w Szkole Podstawowej
im. Władysława St. Reymonta w Gołębiewku Nowym,
12. mgr Ewie Mikołajczyk – nauczycielce języka angielskiego w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Byszewie,
13. mgr Edycie Rożnowskiej – nauczycielce religii, rewalidacji i języka angielskiego
w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Byszewie,
14. mgr Małgorzacie Woźniak – Kaca – nauczycielce geografii i pedagogowi szkolnemu
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie,

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy Kutno, uczestniczyli w niej Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Przewodniczący Rady Gminy Kutno Dariusz Mroczek, Iwona Kaca – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Jolanta Bujalska – Kowalczyk - Przewodnicząca NSZZ „Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie, Mariusz Kozarski - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kutnie,Robert Witczak – Dyrektor CUW Gminy Kutno, Anna Przytulska – Główna księgowa CUW, Joanna Kowalska – specjalistka ds. administracyjnych CUW.
Kwota nagród w 2023 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Kutno wyniosła 95 740 zł i została przyznana 75 osobom. Kwota nagród dla nauczycieli wyniosła 50 800 zł, w tym nagroda Wójt Gminy Kutno 25 400 zł. Kwota nagród dla pracowników administracji i obsługi wyniosła 44 940 zł.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30