Stan zagrożenia epidemicznego

Stan zagrożenia epidemicznego

Poniżej przedstawiamy Państwu główne założenia wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i  odpowiedzialne stosowanie się do przekazanych wytycznych. W obliczu światowej epidemii, czy ogłoszonej pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność. To właśnie od naszego postępowania w dużej mierze zależeć będzie  zminimalizowanie skutków pandemii koronawirusa. Stosujmy się do hasła "Zostań w domu" pamiętając jednocześnie o osobach, które z uwagi na wiek lub chorobę wymagają naszej pomocy.