• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Sprzedaż paliwa stałego przez Gminę Kutno

wegiel

3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

 • Maksymalne ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego:
 • - do 1,5 tony do 31 grudnia 2022
 • - do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
 • Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel (orzech, groszek, miał) w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto.
 • Cena wskazana powyżej nie obejmuje kosztu transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Składanie wniosków:

 • 1.Mieszkańcy Gminy Kutno zainteresowani kupnem węgla (orzech, ekogroszek, miał), zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zwany dalej wnioskiem o zakup.
 • 2.Wnioski o zakup można składać od dnia 9 listopada 2022 roku (środa): za pomocą platformy ePUAP: /p0jjjk062w/SkrytkaESP, osobiście w Sekretariacie Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 w Kutnie w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 7.30 -15.30) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • 3.W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • 4.Wzór wniosku z klauzulą RODO dostępny jest poniżej w załączniku lub w wersji papierowej – w Urzędzie Gminy Kutno (pokój nr 2).

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

 • 1.Wnioski o zakup podlegają weryfikacji w zakresie wypłacenia dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca.
 • 2.Po pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup mieszkaniec zostanie poinformowany (telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Kutno przelewem bądź w kasie Banku Spółdzielczego w Kutno.
 • 3.Po uiszczeniu należnej opłaty za fakturę mieszkaniec Gminy z oryginalnym potwierdzeniem opłaty będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Kutno.
Wniosek-o-zakup-preferencyjny-wegla-Gmina-Kutno
188 kb
Klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-Urzedzie-Gminy-Kutno-wnioski-o-zakup
150 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30