• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Spotkanie sołeckie

20211206-102005spotkanie-soleckie

W dniu 3 grudnia odbyło się spotkanie Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej z sołtysami sołectw naszej gminy.

Omówiono zakres prowadzonych w 2021 roku inwestycji budowlanych oraz zaplanowane przez Gminę Kutno na przyszły rok. Spotkanie było również podsumowaniem działań prowadzonych w obszarach rolnictwa, ochrony środowiska ( w tym Program „Czyste powietrze") a także gospodarki odpadami i gospodarki wodno- kanalizacyjnej.

Pani Wójt pogratulowała sołtysom pomyślnej realizacji Grantów sołeckich „Sołectwo na plus" oraz projektów w ramach inicjatywy lokalnej. Poruszono również temat współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w ramach dotacji na rok 2022.

Sołtysi mieli okazję przedłożyć uwagi i propozycje mieszkańców dot. rozwoju Gminy Kutno.

Na zakończenie wszyscy złożyli sobie Bożonarodzeniowe życzenia zdrowia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30