• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Spotkanie konsultacyjne dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

konsultacje-spotkanie

W dniu 3 listopada w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku odbyło się spotkanie w ramach Konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Wzięli w nim udział oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i sołtysi z terenu gminy Kutno oraz Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska i Sekretarz Gminy Kutno Jacek Saramonowicz. Spotkanie poprowadziły inspektor ds. zdrowia, sportu, kultury i promocji Joanna Stec i inspektor ds. organizacyjnych Anna Grabowska.

Na początku zostały przedstawione zadania publiczne, które zostały już zrealizowane w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i Inicjatywy lokalnej w roku 2021 i 2022.

Następnie omówiony został projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

W dalszej części spotkania głos zabrała konsultantka Stowarzyszenia „Ja - Ty – My" Justyna Buza, która zaprezentowała ofertę stowarzyszenia skierowaną do organizacji pozarządowych mającą na celu wsparcie w bieżącej działalności.

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podziękowała uczestnikom za dotychczasowe zaangażowanie i zaprosiła do dalszej współpracy. Podkreśliła, że każda kolejna edycja realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i inicjatywy lokalnej ujawnia coraz większy potencjał i nowe pomysły stowarzyszeń i liderów społecznych, które owocują rozwojem gminy i zadowoleniem jej mieszkańców.

Opinie i uwagi o projekcie w/w Programu możecie Państwo wnosić pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kutno ul. Witosa 1, 99-300 Kutno lub drogą elektroniczną na adres promocja@gminakutno.pl w terminie od 27.10.2022 do 10.11.2022.

Państwa zdanie na temat projektu jest dla nas bardzo ważne, gdyż pozwoli odpowiednio wyznaczyć kierunki współpracy Gminy Kutno z Państwa organizacją w 2023 roku.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30