"Sadza płonie.Czad zabija". Społeczna akcja Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

"Sadza płonie.Czad zabija". Społeczna akcja Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji Międzywojewódzki Cech Kominiarzy organizuje akcję "Sadza płonie. Czad zabija". Cech współpracuje z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działającymi dla ochrony ludności w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń i pożarów powstałych od urządzeń grzewczych i kominowych. Szczegółowe informacje dot. akcji publikowane będą na stronie Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy.