Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów

Zrzut-ekranu-2020-03-20-o-03.50.22

Gmina Kutno dokonała odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów gm. Kutno". Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie sieci wodociągowej na długości 402 mb, uzbrojenie sieci w zasuwy oraz hydrant przeciwpożarowy.

Koszt robót budowlanych wyniósł 48 900,00 zł.