Realne zagrożenie ptasią grypą

Realne zagrożenie ptasią grypą

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. zostało ujawnione kolejne ognisko wirusa ptasiej grypy w powiecie kolskim w województwie wielkopolskim, w skutek czego służby zlikwidowały stado 6 tysięcy ptaków. To już drugi przypadek występowania zjadliwego wirusa HEPAI na terenie Wielkopolski, potwierdzony przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Pierwszy zlokalizowano na początku stycznia w powiecie ostrowskim, w skutek czego służby zlikwidowały stano 65 tysięcy kur niosek. Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego, został określony obszar zagrożony oraz sposób oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2020 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypa ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze