O historii i rewitalizacji Zespołu dworsko - parkowego w Leszczynku na antenie Radia Victoria

Radio Victoria z wizytą w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku

W dniu 19 sierpnia 2020 roku w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku gościła ekipa dziennikarska Radia Victoria. W trakcie realizacji programu przeprowadzono między innymi wywiady z Wójt Gminy Kutno Justyną Jasińską i Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji Magdaleną Krupińską-Kotulską. Zapraszamy do wysłuchania zarejestrowanych materiałów.

Nazwa wykonawcy - Wywiad z Wójt Gminy Kutno.mp3
Nazwa wykonawcy - Wywiad z Wójt Gminy Kutno cd..mp3
Nazwa wykonawcy - Wywiad z Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji.mp3