Przebudowa drogi Kutno - Antoniew - Witonia

Przebudowa drogi Kutno- Antoniew - Witonia

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska podpisała ze starostą Powiatu Kutnowskiego Danielem Kowalikiem umowę o udzielenie dotacji celowej dla powiatu kutnowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2164E Kutno - Antoniew - Witonia km od 2+800 do 4+300 na długości 1,5 km oraz km od 4+300 do 4+600 na długości 0,3 km".

Gmina Kutno powyższe zadanie inwestycyjne sfinansuje w formie dotacji celowej w kwocie 274 000 zł.

W ramach umowy powiat zobowiązał się do wykorzystania dotacji w terminie do dnia 28.12.2020 r.

Przebudowywana droga jest strategicznym odcinkiem, a samo zadanie inwestycyjne było długo wyczekiwane przez mieszkańców gminy i powiatu.