Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów

Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów

Gmina Kutno zakończyła i rozliczyła zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gm. Kutno". W ramach przedmiotowego zadania wykonano 504 mb bieżące drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3,5 m, utwardzone zostały pobocza o szerokości 0,8 m oraz zjazdy na posesje i pola. Wartość robót budowlanych wyniosła 420 407,04 zł. Na realizację zadania Gmina Kutno uzyskała dotację w wysokości 182 124,00 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.