Program „Wspieraj Seniora”

babcia

Ogólnopolski Program „Wspieraj Seniora" ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

➔ Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia.

➔ W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułu spożywcze, środki higieny osobistej.

➔ Koszty zakupów pokrywa senior.