Prace montażowe progów zwalniających

Prace montażowe progów zwalniających

W związku ze stała zmianą organizacji ruchu,w dniu 23 września 2021 roku rozpoczną się prace montażowe progów zwalniających na drodze gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ew. 224 ob. Leszczynek w miejscowości Dudki i Leszczynek.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie ostrożności.