Poniżej przedstawiamy Państwu informację Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie dotyczącą szczepień psów.

lekarz-weterynarii-1

W związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie kraju, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, informuje,że nie istnieje możliwość zawieszenia obowiązku przeprowadzania obowiązkowych szczepień psów przeciw wściekliźnie co 12 miesięcy u zwierząt, które ukończyły 3 miesiąc życia.

Jednocześnie przypomina się, że polskie prawo nie przewiduje przeprowadzenia eutanazji zwierząt na życzenie. Zwierzę towarzyszące można poddać takiemu zabiegowi w ostateczności, gdy jego stan zdrowia jest bardzo zły, prowadzący do cierpienia przy braku możliwości jego wyleczenia lub poprawy komfortu życia. Prawo zezwala też na eutanazję zwierzęcia bardzo agresywnego zagrażającego ludziom. Każdy przypadek lekarz weterynarii rozpatruje indywidualnie.

Podkreślić należy, że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt nie ma obecnie dowodów, iż człowiek może się zarażać wirusem COVID-19 od zwierzęcia domowego. Zawsze jednak dobrze jest umyć ręce mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed innymi patogenami, które mogą się przenosić ze zwierząt domowych na ludzi.

W sytuacji kiedy właściciel zwierzęcia poddany jest przymusowej dwutygodniowej kwarantannie w związku z podejrzeniem wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19, obowiązki wyprowadzania psów na spacery powinny być elementem pomocy sąsiedzkiej lub pomocy ze strony towarzystw opieki nad zwierzętami. Taka pomoc jest całkowicie bezpieczna i nie grozi zakażeniem.