Polski Ład - dofinansowanie do inwestycji

Polski Ład - dofinansowanie do inwestycji

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kutno ubiega się o dofinansowanie inwestycji:

I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołębiewku Nowym i Gołębiewku Starym oraz zbiornika bezodpływowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Strzegocinie. Przewidywana wartość inwestycji to: 24 miliony 150 tysięcy złotych;

II. Przebudowa i rozbudowa dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Kutno, których łączna wartość inwestycji to 7 milionów złotych, w tym:

  1. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Nowe Sójki,
  2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Woźniaków - II etap,
  3. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malina,
  4. Wykonanie wzdłuż drogi gminnej łączących miejscowości Florek, Michałów, Głogowiec, chodnika o szerokości 1,5 m

III. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i mieszkalnego przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie, którego wartość inwestycji wyniesie 2 miliony złotych.