Pogadanka o odpowiedzialności prawnej nieletnich dla klas VI - VIII

Zrzut-ekranu-2020-03-20-o-04.02.44

Dnia 18 lutego 2020r. na zaproszenie pedagoga szkolnego, gościła w naszej szkole sierż. szt. Daria Fraszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, która przeprowadziła pogadankę dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny karalne i za zachowania niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. VI-VIII.

Policjantka uświadamiała młodzież o grożących im niebezpieczeństwach związanych z dopalaczami, piciem alkoholu, paleniem papierosów i e-papierosów. Pouczyła o odpowiedzialności karnej za używanie wulgarnych słów w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia publicznego a nawet wagarowanie, czy uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i niestosowne zachowanie względem nauczycieli. Poruszyła również problem cyberprzemocy, w tym stalkingu. Uświadamiała uczniów, że nękanie rówieśników, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się pod inną osobę, czy też obraźliwe komentowanie wpisów, niesie za sobą poważne konsekwencje. Nakłaniała także do rozważnego zamieszczania wszelkich fotografii i informacji o sobie i swojej rodzinie na portalach społecznościowych.

Uczniowie dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze, może zastosować Sąd Rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Policjantka przestrzegała, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom czy koleżankom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie.