Planowanie przestrzenne w gminie Kutno

Planowanie przestrzenne w gminie Kutno

Zachęcamy państwa do zapoznania się z treścią filmu edukacyjnego, jaki został nagrany w Gminie Kutno w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym (organizator: Fundacja Inicjatyw Menedżerskich). Film pozwala lepiej zrozumieć jakie są główne wyzwania rozwoju przestrzennego gminy i jakie działania są już dzisiaj podejmowane, aby przestrzenią gminy zarządzać jak najlepiej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie Fundacji Inicjatyw Menedżerskich