• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Gmina Kutno piękniejsza dzięki realizacji małych projektów z Grantów Sołeckich

20211129-141319granty

Z inicjatywy Sołtysów Pawła Kujawskiego z sołectwa Nowa Wieś, Sylwestra Wójkowskiego z sołectwa Gołębiew Nowy, Janiny Pigulskiej z sołectwa Piwki oraz Katarzyny Wiwały z sołectwa Strzegocin zrealizowano małe projekty na terenach wiejskich. Łączne koszty wszystkich projektów wyniosły 71 724,08 zł, z tego:

- wkład własny Gminy Kutno stanowi kwotę 31 724,08 zł,

- a dotacja z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach realizowanego projektu „Sołectwo na plus" to kwota 40 000,00 zł.

Projekty były realizowane w okresie od 1 lipca do 15 listopada 2021 r.

W Nowej Wsi w parku wiejskim utworzono strefę relaksu dla dzieci mieszkańców sołectwa. Zamontowany został zestaw zabaw dla dzieci oraz huśtawka. Mieszkańcy przygotowali teren pod instalację zabawek oraz zamontowali ławki parkowe. W związku z realizacją tego projektu poniesiono łączne koszty w wysokości 17 999,99 zł.

Jak mówi sołtys Nowej Wsi Paweł Kujawski:

„Inicjatywa utworzenia placu zabaw dla dzieci wynikała z potrzeby i chęci mieszkańców do stworzenia w pobliskim parku Nowej Wsi strefy relaksu dla dzieci, która sprzyjałaby aktywnemu spędzaniu czasu w otoczeniu zieleni.

Nie mniej jednak społeczne zaangażowanie mieszkańców Nowej Wsi przy powstaniu tego placu zabaw, miało istotny wpływ na pomyślne zrealizowanie tego projektu.

Jako sołtys pragnę podziękować władzą wojewódzkim i gminnym za pozyskane środki finansowe na realizację projektu oraz mieszkańcom biorącym czynny udział przy tworzeniu placu zabaw i porządkowaniu jego otoczenia"

W Gołębiewie Starym powstała plenerowa siłownia zewnętrznej: zakupionych zostało i zamontowano pięć urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń na świeżym powietrzu w miejscowości Gołębiew Stary". Koszty projektu to 13 750,80 zł.
 Sołtys Sylwester Wójkowski ocenia projekt następująco: "Dzięki inicjatywie mieszkańców udało się pozyskać grant sołecki i rozbudować miejsce rekreacji i aktywności fizycznej o siłownię zewnętrzną. Cieszę się z tego bardzo i mam nadzieję, że to miejsce dobrze będzie służyć lokalnej społeczności"
W miejscowości Piwki na boisku zamontowane zostały piłko chwyty za bramkami oraz trzy ławki, a koszty jakie zostały poniesione to 21 473,99zł.

Sołtys Piwek Janina Pigulska wypowiada się następująco o zrealizowanym projekcie:

"Chciałam serdecznie podziękować za umożliwienie doposażenia terenu sportowo-rekreacyjnego w naszym sołectwie. Zakupiony sprzęt podniósł standard obiektu oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa zarówno grających w piłkę na boisku, jak użytkowników pobliskiej drogi gminnej".

Ciekawy projekt zrealizowała również społeczność Strzegocina. Mieszkańcy własnymi silami wyrównali teren, ułożyli kostkę brukową i krawężniki na ścieżce, osadzili ławki oraz posadzili krzewy i drzewka.Młodzież zaprojektowała, a następnie wykonała tabliczki informacyjne z nazwami nasadzonych roślin.Zainstalowana została również latarnia solarna.Dzięki temu powstał przyjemny teren zieleni z alejką edukacyjną, a miejsce to służyć ma wypoczynkowi i integracji mieszkańców.Ogólne koszty tego zadania to 18 499,30 zł.

W opinii sołtys Katarzyny Wiwały to przedsięwzięcie jest ogromnym sukcesem społecznym, gdyż w budowę skweru było zaangażowane ponad 30 osób dorosłych i dzieci. „Wszyscy poczuli że to miejsce jest dla nich ważne i utożsamiają się z nim. Poza tym nastąpiła wyjątkowa integracja społeczna, wspólna sprawa połączyła mieszkańców, pozwoliła im się poznać bliżej, zaprzyjaźnić się. Ten projekt to dobre świadectwo o mieszkańcach sołectwa, którym warto się chwalić. Jako sołtys jestem dumna z mieszkańców".

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30