Front szkoły

 

Szkoła w Gołębiewku powstała jeszcze długo przed I wojną światową, bo około 1906 r. Do roku 1918 istniała jako szkoła dworska, a następnie jako jednoklasowa publiczna szkoła powszechna. Wsie: Gołębiewek, Ryków i Krzesin tworzyły wtedy jeden majątek ziemski.

Po parcelacji majątku Gołębiewek i Krzesin w 1925 r. tereny wsi Gołębiewek Stary i Gołębiewek Nowy zapełniły się ludnością osiedleńczą pochodzącą z powiatu łowickiego. Na skutek tego zaszła potrzeba rozbudowy szkoły w Gołębiewku. Zaznaczyć należy, że szkoła nie posiadała budynku własnego, lecz mieściła się w pomieszczeniach wynajętych (u państwa Tokarzewskich i Gałązków). W początkach 1930 r. dzięki usilnym staraniom kierownictwa szkoły przystąpiono do budowy własnego lokalu. Jego otwarcie nastąpiło 1 stycznia 1931 r. W 1934 r. otoczono ją parkanem.

10 marca 1940 r. podczas zajęć lekcyjnych szkoła została zamknięta przez żandarmerię niemiecką, inwentarz szkolny i prywatne rzeczy kierownika szkoły Leonarda Gandziarka zapieczętowano i zarekwirowano.

Po wojnie, w dniu 27 stycznia 1958 r. o godzinie 2.15 w nocy wybuchł pożar w budynku służbowym kierownika szkoły. Ogień objął szczyt drewnianego budynku szkolnego. W bardzo krytycznym momencie na rozpaczliwe wołania przybiegli najbliżsi sąsiedzi, którzy ofiarnie walczyli z płomieniami. Dzięki ich przytomności i natychmiastowej akcji groźny płomień po półgodzinnej walce został stłumiony.

Od lipca 1993 r. do czerwca 1994 r. dzięki staraniom całej Rady Gminy Kutno jej zaangażowaniu i środkom finansowym powstała I część nowego budynku szkoły. Uroczyste oddanie budynku do użytkowania nastąpiło 12 czerwca 1994r. Szkoła mogła pochwalić się pięcioma salami lekcyjnych z prawdziwego zdarzenia. Całe środowisko wsi włączyło się czynnie do prac porządkowych i organizacyjnych.

II część budynku powstała w latach 1997-1999, a jej uroczyste otwarcie miało miejsce 29 maja 1999r.

Od 2 grudnia 2000 r. szkoła posiada patrona -Władysława Stanisława Reymonta.

W dniu 3 września 2004 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku sali sportowej przy Zespole Szkól w Gołębiewku, a 13 października 2006r. – uroczyste obchody 100-lecia szkoły. Kilka dni przed uroczystymi obchodami 100-lecia szkoły na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, uczniów i rodziców Rada Gminy Kutno zmieniła nazwę szkoły i nadano imię Zespołowi Szkół.

Po reformie likwidującej gimnazja szkoła wróciła do poprzedniej nazwy-Szkoła Podstawowa im Wł. St. Reymonta w Gołębiewku.

Obecnie szkoła w Gołębiewku oferuje: nowoczesną bazę dydaktyczno – sportową, optymalne warunki uczenia się w mało licznych klasach, zajęcia w dużych, jasnych salach lekcyjnych, wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w dużej sali sportowej wyposażonej w atestowany sprzęt sportowy.

Nasz patron Wł. St. Reymont w swojej powieści „Chłopi” napisał „Dzieciom szkoła bardziej jest potrzebna niźli buty”. Słowa te wpisują się doskonale w ponad stuletnią historię szkoły w Gołębiewku.

Opis Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym