zdjecie SP Byszew

Historia szkolnictwa na terenie Byszewa sięga ponad 100 lat. Już przed pierwszą wojną światową, w latach 1904-1914 miejscowe dzieci uczestniczyły
w zajęciach prowadzonych w budynku ochronki-późniejszej poczty. Mimo trwających zaborów, dzieci w konspiracji uczyły się tu z książek napisanych
w języku polskim.

W roku 1915 szkoła w Byszewie rozpoczęła oficjalną działalność, początkowo w placówce pracował jeden nauczyciel. W tym też roku uruchomiony został nabór do klas I-IV. Sytuacja ta trwała do chwili wybuchu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku szkoła została zamknięta.

Po wyzwoleniu, 30 marca 1945r. reaktywowano działalność szkoły podstawowej. Kierownictwo nad pracą szkoły objął Pan Henryk Rozpiórski.
Na siedzibę placówki wybrano budynek zabytkowego pałacu należącego
do dawniej do kompleksu pałacowo-parkowego, w obrębie przedwojennego folwarku. Początkowo uczniowie i nauczyciele borykali się z wieloma prozaicznymi trudnościami m.in. brakiem wyposażenia umożliwiającego prowadzenie lekcji. W trakcie pierwszego tygodnia zajęć dzieci zasiadały
na gołej parkietowej podłodze w największej sali pałacu. Dzięki prężnym działaniom pierwszych nauczycieli oraz miejscowej społeczności, szkołę udało się wyposażyć w przygotowane przez rodziców uczniów drewniane dwuosobowe ławki i tablice. Przez dłuższy czas niektóre dzieci przychodziły
do szkoły z własnymi krzesłami. W tym czasie do szkoły uczęszczało 173 uczniów, w wieku do 19 lat.Mała ilość książek zmuszała do prowadzenia nauki czytania z wykorzystaniem książeczek do nabożeństwa. W ciągu roku szkolnego 1945, uruchomiono drugą izbę lekcyjną .

W kolejnym roku szkolnym tj. 1945/1946, w szkole uczyło się w szkole 145 uczniów. Powstała klasa V. Ten stan utrzymał się przez 5 lat. Od 1950r. szkoła była już 7 klasowym oddziałem, co zmuszało do uruchomienia kolejnych izb lekcyjnych. W roku szkolnym 1966/67 utworzono szkołę ośmioklasową. Szkoła dysponowała 6 izbami lekcyjnymi i jedną pracownią zajęć praktyczno – technicznych.

Od 1 września 1974r. przy szkole został zorganizowany oddział przedszkolny, przeznaczony dla 5-cio i 6-cio latków.

W 1971 roku stanowisko dyrektora obejmuje Pan Jan Ścibor – inicjator
i człowiek całkowicie oddany sprawie budowy nowej szkoły.

W czerwcu 1994 roku, w budynku „starej” szkoły odbyło się wyjątkowe zakończenie roku szkolnego. Po wielu latach funkcjonowania szkoły, nadszedł czas pożegnania murów byszewskiego pałacu.: „Po 49 latach nadeszła chwila rozstania. Cieszymy się nową szkołą, ale wielu byłych uczniów z sentymentem wspominać będzie lata spędzone w szkole, mimo ciasnoty i niewygody”.

We wrześniu roku szkolnego 1991/1992 stanowisko dyrektora szkoły przejmuje mgr Jarosław Koszański.

Sierpień 1994 roku to, ostatni miesiąc wytężonej pracy w trakcie budowy nowej szkoły. 1 września 1994 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie nowo pobudowanej szkoły w Byszewie, w tym dniu szkole nadano imię Marii Konopnickiej. W roku 1996 roku została oddana do użytku uczniów sala gimnastyczna.

Od 1 września 1996 do czerwca roku 1999 dyrektorem była mgr Barbara Podolska. Kolejno od września 1999 do roku 2010 mgr Renata Niedzielska.
Po reformie likwidującej gimnazja szkoła powróciła do poprzedniej nazwy, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie. Od tego momentu dyrektorem szkoły jest mgr Barbara Podolska.