Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

kdr

Informujemy mieszkańców Gminy Kutno, którzy są posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. rozszerzony został program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w Gminie Kutno.

Kontynuujemy udzielanie ulgi przy zakupie biletów na strefę basenową w Aquapark Kutno.

Wprowadzamy korzystanie z ulgi 50% na organizowane przez Kutnowski Dom Kultury i Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie spektakle, koncerty, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz zakup biletów do kina. Celem rozszerzenia działań w ramach Karty Dużej Rodziny jest promocja rodziny wielodzietnej oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, szans rozwojowych i życiowych.

Zapraszam rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie Gminy Kutno posiadające na wychowaniu troje dzieci lub więcej oraz rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, do składania wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1 w pokoju nr 32 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30- 15.30).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 024 355 70 40.