Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 42.80 m2 położonego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Bielawki 26

domek

Wójt Gminy Kutno na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku wielorodzinnym o nr 26 w miejscowości Bielawki wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu w wysokości 4280/30775 na działce o nr ew. 55 o powierzchni 0.7000 ha stanowiącej własność Gminy Kutno.