Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej w miejscowości Leszno przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości położonej w miejscowości Leszno przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy

Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 74/116 o pow. 1575 m2 położonej w miejscowości Leszno, obręb Leszno, gmina Kutno.