Ogłoszenie o sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 53.53m2 położonego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Strzegocin 2b

widok

​Wójt Gminy Kutno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 o pow. 53.53 m2 położonej w budynku wielorodzinnym o nr 2b w miejscowości Strzegocin wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w wysokości 5876/36859 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 66/1 o pow. 0.2841ha stanowiącej własność Gminy Kutno.