Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniami o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin oraz obręb Nowa Wieś i Żurawieniec

Nazwa pliku: Projekt-Uchway-Gnojno---Krzesin
Rozmiar pliku: 112 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Uzasadnienie-do-Uchway-Gnojno---Krzesin
Rozmiar pliku: 104 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obrbu-Krzesin
Rozmiar pliku: 4.2 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obrbu-Gnojno
Rozmiar pliku: 915 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Prognoza-oodziaywania-na-rodowisko-dla-obrbu-Gnojno---Krzesi_20210111-101950_1
Rozmiar pliku: 1.2 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Prognoza-oddziaywania-na-rodowisko-dla-obrbu-Gnojno---Krzesi_20210111-101939_1
Rozmiar pliku: 2.2 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Owiadczenie-autora-progrozy-oddziaywania-na-rodowisko---Gnojno---Krzesi_20210111-101849_1
Rozmiar pliku: 49 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Projekt-Uchway-Nowa-Wie---urawienie_20210111-101831_1
Rozmiar pliku: 117 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Uzasadnienie-do-Uchway-Nowa-Wie---urawienie_20210111-101815_1
Rozmiar pliku: 105 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obrbu-urawieniec
Rozmiar pliku: 3.3 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obrbu-Nowa-Wie
Rozmiar pliku: 1.7 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Prognoza-oddziaywania-na-rodowisko-dla-obrbu-Nowa-Wie---urawieniec
Rozmiar pliku: 2.6 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Prognoza-oddziaywania-na-rodowisko-dla-obrbu-Nowa-Wie---urawieniec-_20210111-101613_1
Rozmiar pliku: 663 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Owiadczenie-autora
Rozmiar pliku: 49 kb
Pobierz plik