Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Byszewie

​Nauczanie zdalne nie przeszkodziło uczniom Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie w aktywnym udziale w akcji "Narodowe Czytanie". Poniżej prezentujemy fragmenty "Balladyny" Juliusza Słowackiego czytane przez Julię, Oliwię,  Marysię i Gracjana. 

Uchwała o nadaniu imienia Gminnej Bibliotece Publi...
Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich