• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Młodzieżowa Rada Gminy Kutno

rada-mlodziezy

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży Gminy Kutno !

Miło nam poinformować, że w dniu 30 sierpnia 2023 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska złożyła do Rady Gminy Kutno, wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kutno wraz z projektem statutu i ordynacji wyborczej.

Wniosek był poprzedzony przeprowadzeniem ankiety informacyjnej wśród uczniów szkół w Gminie Kutno, konsultacjami z samorządami uczniowskimi oraz petycjami w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady w Gminie. Na ostatniej sesji Rady Gminy Kutno, 30 sierpnia 2023 r., wniosek został jednogłośnie przyjęty przez radnych.

Celem działania Rady będzie, min.:

 • upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,
 • zwiększanie aktywności młodych ludzi w określonych obszarach, takich jak samorządność, edukacja obywatelska, wolontariat, sportu i kultura fizyczna, kultura i rozrywka, oświata i edukacja, ochrona środowiska,
 • współpraca z samorządami szkolnymi,
 • reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu gminnego, samorządów uczniowskich oraz władz oświatowych, a także instytucji i organizacji pozarządowych,
 • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych

Młodzieżowa Rada Gminy Kutno będzie miała możliwość przyznawania nagrody za wyróżniające osiągnięcia w dziedzinie oświaty, edukacji, kultury, sportu, działalności społecznej, ochronie środowiska, samorządności i integracji młodzieży i uczniów z terenu Gminy Kutno.

Już dziś serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane młode osoby w Gminie Kutno w wieku od 13 do 18 lat, które czują potrzebę mocniejszego i szerszego wyrażenia opinii o potrzebach, aspiracjach i nowych pomysłach na rozwój Młodzieży w Gminie Kutno.


Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30